Back to the website
nl incdist version 620x360

Opération Boost Distributeur

Werking Distributeur Boost

This field is invalid
This field is invalid
De op dit formulier verzamelde gegevens worden door Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) en haar onderaannemers verwerkt om (I) de promotieactie te beheren op basis van de naleving van een contractuele verplichting (II) uw inschrijving op de nieuwsbrief en op aanbiedingen van de Michelin-mobiliteitswereld te beheren indien u daarmee hebt ingestemd (III) de prestaties van onze campagnes te meten, (IV) uw interacties met onze communicatie te analyseren en (V) u beter te leren kennen en de ervaring die Michelin u kan bieden te personaliseren en u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. U kunt uw communicatievoorkeuren beheren of u te allen tijde afmelden via de link in onze e-mails. De gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf het einde van de promotieactiviteit of totdat u uw toestemming intrekt.
Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van ontvangen, zich om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van deze gegevens, ze laten corrigeren of verwijderen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in de gevallen die in de toepasselijke regelgeving zijn bepaald. U kunt ook het lot van uw gegevens na uw overlijden bepalen. Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Direction Commerciale France - Service Marketing MICHELIN - 23 Place des Carmes - 63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, of contact@tc.michelin.eu, is uw contactpersoon voor elk verzoek tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking. U kunt een e-mail schrijven naar de dienst die belast is met de bescherming van persoonsgegevens op: privacy.fr@michelin.com. Als u vindt dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL op haar website.
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Place des Carmes Dechaux, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 504.000.004€, RCS 855 200 507 Clermont-Ferrand.

Are you sure that you want to delete your account ?